FDA认证
FDA企业注册程序

一、下载并填写《FDA注册申请表》和《FDA注册合同》,

 二、资料快递

          a、《FDA注册委托代理合同》(法人代表签字、加盖公司公章)

          b、企业法律地位证明文件(企业法人营业执照、事业法人代码证书、社团法人登记证等、复印件加盖公司公章)

          c、有效期内的资质证明或生产许可证证书(复印件加盖公司公章)
  
          d、《FDA注册申请表》(中、英文各一份,加盖公司公章)

          e、FDA新增加要求提交的其他文件(可选)。

 三、签署《FDA注册委托代理合同》;

 四、银行付款
    
五、美国联合商业协会(美国杜摩尔国际公司)向FDA办理注册

六、领取FDA注册原件